www.guteinfo.com
Hur mycket magi tål du
Magiska Gotland, Garda socken


Offerkällan är kvar, vid eken, urgammal.Hundra meter därifrån ligger linjalräta slipskåror i dom vita bergsknotorna, se Svärdslipningsstenar.Ser du vallen? Den leder upp till en tingshög från bronsåldern......där trapporna ännu syns. Vallen går under bilden, till vänster. Det går en vall på den andra sidan också, till höger, men inte heller den syns i bild. En slags inhägnad väg upp till högen. Det är knappt 250 meter till offerkällan.Nedanför tingshögen ligger en trojaborg. Gutasagan nedtecknad i 1200-talets början säger: "Firi þan tima oc lengi eptir siþan. Troþu menn a hult. oc a hauga. wi. oc. stafgarþa. oc a haiþin guþ."

- Före den tiden och länge efter sedan, trodde man på hult oc högar, vi och stavgardar, och på en heden gud. Visst undrar man vad folk har haft för sig på denna backe, som enfaldigt nog har döpts om till Majbacken i vår beklagansvärda tid.

Föresten, när du har gått hela vägen i Trojaborgen och står i mitten - vad hittar du?

- Dig själv...

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2023 Buffert 4 - www.guteinfo.com