www.guteinfo.com
Vem blir sluken
Skulptur, Vänge socken


Ovanför södra ingången på Vänge medeltida kyrka mitt på Gotland finns bevarade friser från en tidigare kyrka på platsen. En av dem visar någon i gapet på en glupen ulv.

Bibeln är en innehållsrik bok, somliga menar till och med att den är inspirerad av Gud själv, men glupande ulvar som slukar människor är det inte gott om i alla fall. Kanske finns det någonstans. Men hur vet man att det inte är Grendels mor i det fornnordiska eposet Beowulf som ju dödade hans närmaste man och gav sig iväg?

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 143 mot Roma, strax efter Roma mot Lye cirka 8 km.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com