www.guteinfo.com
Ett gotländskt vattendrag
Platser, Viklau socken


Vattnet kommer uppifrån skogarna i Buttle, Hejde och Väte, från Brogårdsmyr i Vänge och upp under Sjonhem. Bilden ovan är tagen den 29 juni 2012.

Ett vattendrag i Viklau
Bilen är tagen den 16 mars 2015.

Samma vatten har passerat Sigsarve vattensåg i Hejde, underbara Tjaukle i Viklau, strax är det framme vid Munkhuset vid Möllebos, rinner ner till myren, förenar sig med Gothemsån som kommer västerifrån, från Atlingbo, se Vattenvägar på Gotland, korsar landsvägen vid Broa i Halla och har förmodligen givit namn år själva Roma socken.

Ett vattendrag i Viklau

Sommartid rinner hon försiktigt, mjukt inbäddad i den gotländska grönskan. Det är exempellöst skönt att gå där! Men pass på, bonden har förmodligen större kalvar på bete, som är nyfikna: "u jaga däu, da jaga di u da".

Ett vattendrag i Viklau

En bild från mars igen. Just här och ett stycke framåt, alldeles som vid Tjaukle förresten, meandrar (slingrar) hon sig framåt som en bäck skall göra.

Ett vattendrag i Viklau

Den gamla valvslagna bron finns kvar men moderna tider har byggt en bättre bredvid.

Länsstyrelsen säger på därstående informationsskylt att det på Gotland finns ett 40-tal vattendrag, varav många bara är små bäckar som kan torka ut på sommaren. Den största, Gothemsån, forslar 3,5 kubik vatten i sekunder, inget omänskligt alltså, som vi vanligen skickar rätt ut i havet på vårarna för att under torrsomrar lida vattenbrist och bevattningsförbud (300.000 m3 på en dag, omkring 9 milj m3 på en månad).

Ett vattendrag i Viklau

En bit ner längs ån, det är bara åt ett håll det är värt att gå från parkeringsplatsen, se vägbeskrivningen, ser det ut som ovan. Det är väldigt vackert, dock föga bekvämt att gå, men det går ungdjur där - Caveat!

Nästan alla vattendrag är påverkade av människan, stumpar har dock bevarats här och där, t ex vid Vandringsleden i Dalhem, fördjupats, rätats ut så att vi så fort som möjligt skall bli av med allt vatten. Vilket är stockdumt, se Vattendagen, allra helst som vi har svart på vitt sen 1600-talet (Strelow) att det kan bli vattenbrist under torra somrar.

Ett vattendrag i Viklau

Det är vackert och precis så där skönt som det skall vara vid en liten bäck, eller å, eller vad det nu än bör kallas.

Ett vattendrag i Viklau

Vårt grundvatten är väldigt nyttigt, det skyddar faktiskt mot flera sjukdomar, se vad Ingegerd Rosborg, KTH, sade på Vattendagen), men då skall det se ut som på bilden ovan, dvs vattnet måste plocka upp mineraler naturligt från landskapet, alltså till skillnad från vatten renat med omvänd osmos som kommunen kommer att framställa (renat havsvatten) som inte innehåller några mineraler alls. Det finns förresten inga bra metoder för att återmineralisera renat havsvatten, som är så rent att en fisk som tvingas leva i detta dör efter 24 timmar.

Och ser du ungnöten mitt i bilden? De springer snabbare än du. Var försiktigt!

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com