www.guteinfo.com
Donnerska huset
Medeltida hus, Visby socken


Donnerska huset alldeles sydöst om Almedalen började byggas vid pass år 1200 e.Kr. Den södra flygeln är från 1800-talet men mittpartiet i hela sin höjd och flygeln åt norr sägs vara medeltida.

Ursprungligen är det ett packhus men sitt namn har huset nog från 1700-talet då handelshuset Donner var dominerade i Gotlands handelsliv - se också Vem ror. Handelsbolaget Donner & Ihre försattes slutligen i konkurs i mitten av 1800-talet.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com