www.guteinfo.com
Groddagården
Museer, Fleringe socken


Den färgglada Groddagården är troligen uppförd i början av 1700-talet, en kalkstenspärla i det gotländska landskapet.Groddagårdens förening har återskapat tider som flytt genom att restaurera rummen och återskaffa inredning.Grodda har varit ett högsäte för handelsmän men gården är mest känd för sina spelmän. Under 1800-talet levde här spelmanssläkten Godman, varför den också kallas spelmansgården i Fleringe./text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Grodda ligger i Fleringe, från väg 148, mitt emot Rute kyrka.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com