www.guteinfo.com
Nog ser det ut som
Kåseri, Garda socken


Ovanstående är en bild längs med södersidan av den medeltida kyrkan i Garde socken, sydöst på på Gotland. I förgrunden står stigluckan, som inte är en del av kyrkan, men därefter följer tornet, långhuset och koret. Och eftersom koret är högre än långhuset så kallas kyrktypen för klövsadelkyrka. Garde kyrka är därtill är en av de äldsta stenkyrkorna på Gotland.

Alldeles bredvid kyrkan står en informationsskylt från Riksantikvarieämbetet på vilken man kan läsa: "Det stora gotiska koret med en ståtlig portal av den s.k. Egypticusverkstaden uppfördes på 1300-talet som första och enda utförda del av en planerad större kyrkobyggnad."

Det är rätt antagligt att ämbetet har införskaffat kunskap om att kyrkan aldrig byggdes färdig ur Johnny Rosvalls skrifter om de gotländska kyrkorna, ty där meddelas om ungefär varannan kyrka att den aldrig byggdes färdig. Och anledningen till detta antas vara digerdöden, Valdemar Atterdag och en urusel konjunktur.

Det är nog så att Rosvall har rätt om en del kyrkor, men vad gäller Garde så vill jag gärna se bevis på vilka planer gardborna påstås ha haft. Hur vet ämbetet att de tänkte bygga en större kyrka?

Sanningen är att det vet de förstås inte. Det är bara ett slappt antagande för att förminska gardbornas insats och Gotlands allmänna kultur i förhållande till skidturer i Dalarna och några mördare som kallas hjältekungar.

Varför i himmelens namn skulle gardborna ha byggt sig en kyrka dubbelt så stor som deras behov?

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com