www.guteinfo.com
Mästerby änge
Ängen, Mästerby socken


En vandring genom Mästerby änge är mycket rofyllt. Högresta ekar skänker skugga och dofter av orkidéer är en "push up" för sinnet.En skön sig leder över en bro in i ett frodigt, igenväxt område och sedan tillbaka till det egentliga änget igen.Orkidéer översållar marken, Tvåblad, S:t Pers nycklar och Nattviol är bara en liten del av denna fröjd för själ och hjärta.Bord och bänkar brukar finnas för den som önskar mitt i all härlighet, ty hur mycket du än älskar våra ängen så räknas de som växande gröda, och sådan får man som bekant inte klampa kring i alldeles hur som helst. Bär du dig åt som folk så är du förstås alltid välkommen.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 142 mot Hemse, sväng av mot Mästerby, änget ligger strax söder om Mästerby kyrka.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com