www.guteinfo.com
Skyddslandet Gotland
Historia, Annorstädes socken


I går kväll, den 22 juni 2003, såg jag ett program på TV vid namn Tusenårsresan. Det var väl ett trevligt program men man måste nästan reagera när den som pratar säger att en bild på bildstenen från Ardre kommer från den isländska eddan och att hästarna på somliga bilder är Odens häst eftersom den har åtta fötter (se bilden ovan).

Visst vet jag att Erik Nylén skriver "åtta fötter" i sin bok Bildstenar men han är själv en god ryttare och vet mycket väl att hästar inte har fötter eftersom han har skrivit en artikel om en gutnisk variant av sporrar och det skulle därtill vara ett elände att hålla reda på 40 tår. Och det är till och med svårt att komma på att bilden på bildstenen kommer från den isländska eddan som skrevs halvannat årtusende senare.

Men eftersom man vill spekulera skall också vi syssla med sånt. Gotland sägs ju ibland vara ett svearnas skyddsland vilket man påstår sig hitta stöd för i Gutasagan, dvs gutarna talar om att de hade ingått i stadgad rätt med svearna och därmed hade rätt att handla fritt i Sveariket, något som av någon anledning förvandlas till att Gotland var ett skyddsland.

- Men okej då, Gotland var ett skyddsland.I Asatemplet i Österås dyrkades som bekant Oden, Tor och Frej, åtminstone påstår en kristen människa detta ty det hade han ju hört av en kompis när han var i Danmark.

Händelsevis ligger Tors borg i Kräklingbo på Gotland. Det står inte alls Torsburgen i Gutasagan som nedtecknades i början av 1200-talet, före Eddan, utan det står faktiskt Tors borg. Och den är värdig sitt namn ty det är den största borgen i hela Norden, bl a med en mur som det har tagit minst 3.000 man ett år för att bygga; borgen har dubbla storleken av Visby innerstad.

Gotland var alltså gudarnas (gutarnas) land och vikingarna i Östra Aros som dyrkade oss i templet därstädes trodde alltså att de behövde skydda sina gudar, dvs gutarnas land var gudarnas land och det skulle därför skyddas.

Att islänningarna ganska hyfsat återberättar de gutniska sägnerna i Eddan om vår hedna tro på denna ön några hundra år efter att vi hade upphört att tro på dem är ju bra - originellt är det dock inte.

- Nja, vi skall väl inte ta i så vi spricker. Vi är väl inga gudar men det förefaller inte ens rimligt att svearna skulle ha varit vårt skydd mot någonting före 1645 (jag kan inte begripa hur folk hittar stöd för sådana tankar). Här fanns redan väldiga befästningar och utbyggda försvarsorganisationer sen hundratals år när den påstått vilda vikingatiden äntligen inträffade. Att det finns stora gravfält och många runstenar i Svealand utgör såvitt jag förstår inte något stöd för väldiga flottor. Allting som finns att veta om Uppsalakungarna kommer därtill från isländska källor, och runorna uppfanns nog på Gotland.

Bilden ovan kommer förresten från Ardrestenen den också (stenen som är en kopia står några hundra meter från kyrkan i Ardre, originalet är kulturtjuvat till Stockholm). Säkert har många skrivit att det är galten Särimner som slaktas för att kalasas av krigarna i Valhall och därefter återuppstå alldeles som Jesus själv. Men vem har egentligen kommit på att det är en galt? Skaffa dig en galt, stek den och meddela oss om du lyckades vara kvar i huset.

Vi skall passa på att berätta om en annan sten som också den är kulturtjuvad till Stockholm, nämligen Kylverstenen från Stånga socken på Gotland som återger världens äldsta runalfabet - minst 500 år äldre än de många runstenarna i Uppland.

Kolla förresten killen i mitten på bilden ovan. Är det en julgran han bär på?

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com