www.guteinfo.com
Kaupungs slott
Fornborgar, Ardre socken


På en bergknalle (bergplatå eller klint som vi kallar't) i Ardre återfinns resterna av Kaupungs slott. Det ligger någon kilometer bredvid vägen som leder mellan Ardre och Östergarn, på vägen som går mellan Ardre och fiskeläget Vitvär.Namnet Kaupungs slott, som jag inte vet åldern på, antyder i alla fall vad det kan ha varit fråga om, ehuru "slott" nog känns överdrivet för de flesta. Det kan tänkas ha varit någon sorts flyktborg för vikingar och deras förfäder, men särskilt troligt är det inte eftersom såväl Herrgårdsklint som Torsburgen inte är fjärranväga.

På bilden ovan syns bara sydvästra hörnet.Gotland är ett bergland även om bergen inte är så där värst höga. Tors borg ligger cirka 80 meter över havet och det är allt. Men om man bara är i besittning av svärd och pilbågar blir det nog så knepigt att inta Kaupungs slott. Det är inte många som kan hoppa tio meter rätt upp i luften.

Men namnet, Kaupungs slott, varför heter det så? Det kan finnas en gård som äger marken där slottet återfinns vid namn Kaupungs, om så är fallet vet jag inte, men att det har med köpenskap att skaffa är trots detta alldeles säkert. Kanske har slottet varit ett svårintagligt ställe där lokala producenter har förvarat sina produkter - tjära, vapen, hantverk och annat - och köpmän från när och fjärran fyllt sina skepp för antingen import eller export.Sätter man några män med vapen i hand i slottet så är det inte mödan värt att försöka stjäla några tunnor tjära eller pilspetsar eller vad det nu kan ha varit. Det sägs också att den här delen av den östra kusten, inklusive Austagan, är den som var mest utsatt för hemsökelser av optimister i förgången tid. Men någon har väl lyckats röva handelsvarorna någon gång, därav slottet.Kaupungs slott är 100 hundra meter långt och 80 meter brett. Det som återstår är några låga murar i söder, bitvis i väst och öst.

Har man bråttom skall man gå någon kilometer på muren på Torsburgen i stället men för den som har lite tid över och önskar fundera på saker och ting i lugn och ro, så bjuder Kapungs slott ett skönt tillfälle. Omgivningarna består mestadels av lågvuxen gutnisk skog och bergknallar.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 142 nästan till Ljugarn men sväng vänster i Ardre och kör till golfbanan (skyltat), varifrån det är gångavstånd till slottet.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com