www.guteinfo.com
Sören Norby
Historia, Visby socken


Severin Norbi, som det står på hans pengar, föddes omkring 1469 i en lågadlig dansk släkt och stupade någon gång år 1530 under kejsar Karls belägring framför Florens murar som le Capitaine Severin de Norby. En vän som givit sig tid att lyssna när han på äldre dar fick tid att berätta, skaldar på hans gravsten vid ett kloster utanför Florens:

Oceanum hostili toties qui sanguine tinxit,
a geliade Thyles littore ad usque Cronom,
quem non immerito Slaui, Suedipue Gothique,
Vandalicaegue urbes, extimuere ducem,
Norbyus haetrusco iacet hic Seuerinaus in antro,
a Florentina missus in astra pila.
Barbarus ille nequit captivum exting
Mergere non mediis Ennosigaeus aquis:
Debuit in Latio, velut orbis in arce, perire,
Tanta viti ut virtuis undique nota fortet.”

I sak meddelar skaldestycket att Norby färgade havet med fiendernas blod allt från frusna Thules kuster till Landskrona, som hövding injagade han fruktan hos slaver, svenskar, goter (gutar) och i de vendiska städerna. Nu vilar han i etruriskt valv, sänd till himlen med ett skott från Florens. Den moskovitiske barbaren kunde inte hålla honom fången, hanseaten kunde icke dränka honom i havets djup, utan så mycken manlig bragd kunde endast förgås i Latium för att hans rykte skulle spridas.

Norbys grav finns emellertid inte kvar. Steen Neergaard hade vänligheten att upplysa oss, se kommentaren nedan, att han förgäves sökt Norbys grav i Firenze (Florens på italienska), och efter forskning i Archivio di Stato di Firenze kommit fram till att Sören Norby begravdes i Monastero di Santa Brigida detto del Paradiso. Emellertid revs detta kloster 1776 varför hans grav inte längre står att finna.

Severin Norby som har en två gator uppkallad efter sig, en i Visby och en i Slite, var en stor man, men de skamliga illdåd som såväl tyskar, danskar och svenskar begick mot honom skulle ge vem som helst av oss mardrömmar. Några av illgärningarna förföljde honom livet igenom.

Sören Norbys källare i Rute på Gotland

Han var en sjökrigare. Danskarna ville ha honom i sin tjänst, svenskarna ville ha honom i sin tjänst, ryssarna ville ha honom i sin tjänst och han slöt sina dagar i den tyske kejsarens tjänst. Tyskarna bakband hans släkt och vänner och dränkte dem framför hans ögon, danskarna prisgav hans liv i ett svinaktigt förräderi och den ärelöse Gustav Vasa höll hans lilla dotter som gisslan tills hon försvinner i historiens töcken - han fick aldrig mer träffa henne. Och kanske är redan det så mycket att han enbart kunde förgås på romarnas mark.

Fotot ovan visar ett medeltida hus i Rute som kallas Sörens Norbys källare, kanske har han haft något magasin där eller så.

Sören Norby

Emellanåt läser man att Sören Norby var en sjörövarhövding som bara ställde till en massa förtret för den ärliga handeln på Östersjön. Så var det inte.

Historien vid början av 1500-talet är inte alls så klar och enkel som skolböckerna påstår. Tvärtom är det kaos och ingen vet riktigt säkert vad som gäller. Vem är kung? Vem har makten? Vad har hänt?

Sören Norbys rykte som sjörövare kommer nog från Malmö recess, där ju Gustav Vasa och den danske Fredrik upplöser den Nordiska unionen och drar upp gränserna mellan sina länder. Vid den tiden satt Sören Norby på Visborgs slott och han hyllade varken Gustav Vasa eller Fredrik. I stället hade han svurit trohet till Kristian II, som har det vanvettiga tillnamnet tyrann i svensk historia - i Danmark och på Gotland kallas han Kristian den gode emedan han försökte genomföra ekonomiska reformer så att de i princip livegna bönderna fick möjlighet att bli sina egna men detta stoppas av den danska adeln som i stället 1523 upphöjde Fredrik till kung varefter den gamla utsugarpolitiken kunde fortsätta.

För både Gustav Vasa och den danske Fredrik är förstås Sören Norby ett hinder, varför han utpekas som sjörövare i dokumenten. Men historien är långt ifrån klar. Varken Gustav Vasa eller Fredrik satt säker på sin tron när såna som Sören Norby hade svurit trohet till andra konungar. Ännu 1529 under det småländska upproret har Gustav Vasa mardrömmar om "wår hedzske fijende konung Christiern medt sitt anhang, Erchebiscopen, Berent van Meelen och Söffuerin Norby" (ur brev till meniga allmogen den 3 maj 1529). Notera gärna att Gustav Vasa själv kallar Kristian II för kung ehuru han enligt skolböckerna var avsatt.

Sören Norby är den störste sjöhjälte som någonsin har gjort Östersjön osäker för sina fiender. Det som kallas sjöröveri var förstås inget annat än krigsföring, men eftersom Severins Norbis sida förlorade så har eftervärlden utpekat honom som en sjörövare. Men så var det inte.

Om du tar del av Dansk Marinhistoria så kan du få se Norbys vapensköld och lära dig att danskarna har uppkallat skepp efter Søren Norby, en Missiltorpedbåt.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com