www.guteinfo.com
Ytterholmen Hellvi
Naturreservat, Hellvi socken


Areal: 38 hektar varav 18 hektar land och 20 hektar vatten. Ö belägen ca 500 m utanför S:t Olofsholm. Raukområde.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com