www.guteinfo.com
Viklau kyrka
Kyrka, Viklau socken


Kyrkan har kor och långhus från 1100-talet, torn från 1200-talets mitt, allt i den stil som kallas romansk, rundbågestilen. På 1800-talet förlängdes koret till förmån för en sakristia.

Viklau kyrka

Den berömda Viklaumadonnan från 1100-talet har ersatts av kopia - originalet är som mycket annat ivägburet. Madonnan har givit namn åt träskulptur som kallas Viklaugruppen, unik i Europa.

Viklau kyrka

Dopfunt av "Hegwaldrgruppen", se Stenmästarna.

Viklau kyrka

Triumfkrucifix 1100-talet, se Ingalunda fastspikad, tjusig krona.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 143 mot Ljugarn, vänster alldeles efter Roma samhälle vid Högbro.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com