www.guteinfo.com
Hummelbosholm fågelskyddsområde
Naturreservat, Burs socken


Areal: 248 hektar varav 125 hektar land och 123 hektar vatten. Flack udde med betade, fågelrika strandängar, belägen drygt 5 km SO Burs k:a.

Tillträde förbjudet 15 mars-15 juli.

/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
0
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com