www.guteinfo.com
Follingbo kalkbrott
Kalkbrott, Follingbo socken


Ett kalkbrott nära Visby, om man nu inte vill ta sig annorstädes, som är över 8 meter djupt på sina ställen.

Follingbo kalkbrott

I mitt tycke är det rätt sunkigt, inget för barnfamiljer. Blå lagunen eller kalkbrotten vid Smöjen är bättre.

Kalkbrottet i Follingbo

Men pass upp! Det finns järnskrot och annat på botten. Du badar helt på egen risk!

Insjö i Follingbo

Bilden är inte från ovanvisade kalkbrott, likväl ser du masten i Follingbo. Du får leta för jag tänker inte tala om var denna lilla sjö ligger.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 143 från Visby mot Roma. Ca. 5 km öster om Visby går den gamla väg 143 längs med den nya vägen, följ den och du kanske hittar.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com