www.guteinfo.com
Dämba träsk
Träsk, Fårö socken


Träsket omges av öppna landskap och naturen är god och vacker.

Under sommaren kan man se fågelarter som rördrom och småfläckig sumphöna.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 148 till Fårösund, ta färjan till Fårö. Vid Fårö kyrka, sväng av mot Dämba.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com