www.guteinfo.com
Upstaigs urskog
Platser, Östergarn socken


Cirka tre kilometer från Katthammarsvik på östraste Gotland finns 27 hektar orörd skog - urskogar är annars inte vanliga på Gotland (se lövskog och barrskog). Men Upstaigs urskog är unik med sina kraftiga, ålderstigna tallar och den varierande våtmarken, där mossa och lingonris har övertaget. Stora mattor av vit skogslilja växer i gläntor mellan resliga trädstammar.Många djur och växter är beroende av eller trivs endast i denna sorts skog, där bland annat förruttnelse pågår utan hänsyn till motorsågar eller än kraftigare processer samt skolböcker.

Besökare ombedes ta hänsyn till skogens förhållanden och tilläggas bör: det är förbjudet att elda därstädes.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Ta sikte på Kräklingbo kyrka (väg 143 från Visby) och kör mot Katthammarsvik, sedan mot Ängmans.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com