www.guteinfo.com
Lindeberget
Platser, Linde socken


En dryg halvmil från Hemse höjer sig en 30 meter hög inlandsklint ur de vackra omgivande landskapen med skön utsikt. En trappa leder upp till klinten en bit efter Linde kyrka mot Fardhem. Det är det bästa sättet att ta sig upp.



Langg Jaku är Rone kyrka och Ronehamn är ett litet vackert samhälle på Gotlands sydöstra kust. Lindeberget är en av Gotlands största inlandsklintar och vid foten av den ligger Linde kyrka. Vid kyrkan är klinten mycket brant, nästan lodrät. Klinten stod emot inlandsisen tack vare att den är uppbyggt av revkalksten, samma hårda berggrund man finner på Stora och Lilla Karlsö.



Mot öster ser du Stånga kyrka. På Lindeberget finns både gran och tall. Tallarna trivs bäst på den torra platån medan granarna funnit en plats i de fuktiga sluttningarna. På nord- och nordostliga sidan nära klintkanten finns lämningar av två fornborgar. Där klinten inte gav något skydd mot fiender byggdes det stenvallar som kunde vara 4-8 meter breda och några meter höga.

Den skarpögde kan också med lite ansträngning på syn på Hemse och Burs kyrkor, och på norrsidan strålar Lojsta kyrka.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Kör till Linde kyrka, väg 142. Parkera där och promenera resten.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com