www.guteinfo.com
Lejstu rojr
Stenrösen, Rone socken


Lejsturojr, ett röse nära 40 meter i diameter och 4 meter högt, har gett namn åt ett stort, skönt fornlämningsområde. För de som inspireras av Sagan om ringen så är det på sina ställen som om alverna övergav stället för tusen år sen. Det finns en 1,5 km lång vandringsled genom området.

Lejstu rojr, vägTill vänster ser du en väg som kanske fanns före Minotaurus, resultatet av Pasifaës kärlek, som gömdes i de labyrinter Daidalos konstruerat åt kung Minos i Knossos. Minst 1.000 år före Roms grundläggning, 753 f.Kr., gick vägen här, men de äldsta pyramiderna i Egypten fanns nog.

Några mil söderut och många fler mil norrut sträcker sig ett område enormt rikt på lämningar från bronsåldern.


Lejstu rojr, som det kallas, består av två storrösen, ett litet gravfält och två husgrundsgrupper. Stainvastar går från gårdarna, som sägs av forskningen ha använts som tun (stengärdsgårdar, stensträngar), och utgammal åkermark ligger väster om från husgrunderna, som vi kallar kämpgravar.

Lejstu rojr, utveckling

Området runt Lejsturojr har utvecklats under ca 2000 år, från bronsålderns äldre del och fram till mitten av järnåldern. På bilden alldeles ovan ser du vägen ner till själva området.

Lejstu rojr, stenröse, stainrojr

Efter några hundra meter på den lilla vägen öppnar sig strax en glänta till höger, och där ligger det första röset, som är från bronsåldern, 4 meter högt och 40 meter i diameter. Framför röset ser du två bautastenar. Det är vanligt att det finns någonting ungefärligen söder om rösena, bautastenar, gravar eller liknande. Vid t ex Digarojr i Garde visade det sig att de bautastenar söder om röset var en omkring 25 meter lång skeppssättning i stället.

Lejstu rojr, röse

Röset är plundrat, och bönderna har nog kört iväg sten därifrån, varför man kan gå ner i röset och kika efter själv. Och såvitt jag vet finns ingen förbannelse som kan träffa den som gör detta, i alla fall inte vid detta röse.

Lejstu rojr, uråldrig väg

Nordväst om röset finns en uråldrig väg som leder fram till fler intressanta saker. Är det en skeppssättning eller en stensättning som dväljs i skuggorna från forntiden? Och fler gravar finns alldeles i environgerna.

Åt väster ligger åkrar och åt söder och öster finns mer av den utomordentligt vackra hage där Lejstu rojr byggts, ty rösena är byggnader.


Lejstu rojr, grav eller skeppssättning

Strax bredvid det lilla gravfältet öppnar en glänta hagen för sol, luft och ljus. Är man här tidigt kan man kanske få syn på älvornas vindlätta fotspår i det daggvåta gräset. Det är ett fantastiskt och fantasiskapande område.

Lejstu rojr, jordtäckt röse

Ett litet stycke åt öster ligger ett lågt jordtäckt röse - två meter högt och 47 i diameter; en stensättning alldeles sydöst om detta flacka röse.

Hela området är utomordentligt naturskönt och spännande med fantasieggande fornlämningar. Väl värt ett besök, men ta dig i så fall tid att känna in Lejstu rojr med såväl brons- som järnåldern alldeles vid fötterna.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
För att hitta så ta väg 142 från Visby mot Hemse. I Hemse samhälle, kör mot Ronehamn. Lejsturojr nås lättast via vägen som ligger cirka 500 meter norr om Ronehamns samhälle.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com