www.guteinfo.com
Backglim
Flora, Annorstädes socken


Backglim, säger floran, växer på varm, näringsfattig mark, gärna på sandunderlag som de på bilden ovan från en strand i Grötlingbo.

Backglim

I starkt solsken ser kronbladen lite vissna ut, men på kvällen vecklar de ut sig och sprider sin doft för att långsnablade fjärilar skall hitta dem.

Backglim

Backglim finns i södra och mellersta Sverige, främst i odlingsbygder.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com