www.guteinfo.com
Gräsholmen
Öar, Lau socken


Gräsholmen är en av de tre små öar som ligger i Lasuviken. Man ser dem lätt från Ljugarn och bäst från Brändu eller Nabben i När.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com