www.guteinfo.com
Dvärgviol
Flora, Annorstädes socken


Dvärgviolen förekommer i Sverige endast på Öland och Gotland.Lär dig mera på den Virtuella floran.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com