www.guteinfo.com
Burgsviks hamn
Hamnar, Öja socken


Fiske- och småbåtshamn på Gotlands sydvästkust. 25 fasta gästplatser. Djup 3,6 - 3,0 meter.

Kontakt

Seija Gotlieben: +46 76-786 93 38

Per-Roland Sjöberg: 070-2930049

Burgsviks hamn i Öja

Efter förfrågan hos hamnfogden finns möjligheter att förtöja i andra delar av hamnen. Hamnen är klassificerad av STF.

Burgsviks hamn

Livsmedel, drivmedel (sedelautomat), gasol, bank, post mm 1 km. Bussförbindelse med Visby.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Väg 142, 7 mil söder om Visby
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com