www.guteinfo.com
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
Historia, Sjonhem socken


På den södra sidan av det vendeltida gravfältet Sojvide i Sjonhem, alldeles vid vägkanten, kan man numera på få se den domarring som gömts i ett tynnesnår i årtionden. Vem som har haft vänligheten att snygga till det vet jag inte, men stort tack.

Om domarringen är vendeltida är det väl ingen som vet - dvs tiden från omkring 550 e.Kr. fram till vikingatidens början, som alltså är namngiven efter båtgravsfynden när Vendels kyrka norr om Uppsala (vill du läsa sagor om Vendeltiden i Sverige, mäktiga sveakungar och sånt så kan du kolla på Wikipedia) - utan den kan gott vara bra mycket äldre, från äldre järnåldern. Även om fynden vid Vendel är alldeles enastående, fjorton båtgravar utgrävda, så tycker jag personligen inte att Vendeltid är något vidare namn i den gutniska historien - kanske kolonisationstid skulle vara bättre efter de gutniska kolonier som fanns i bl a Balticum och Polen, men det kanske passar ännu bättre långt tidigare i Gotlands historia.


Det är landsvägen du ser längst ner, lätt att hitta.

Domarringen ligger alldeles i kanten av ett stort gravfält och inne i skogen bakom fornlämningen ligger långt över 300 relativt stora stenhögar som alltså är gravar från vendeltid, dock inget gigantiskt stenröse som Digarojr eller Uggarde rojr. Det förefaller som att samtliga gravar är plundrade och hur mycket som har burits iväg är det ingen som vet (det fanns folk i Visby som hade handel med fornlämningar som affärsidé under 1800-talet).Reitarstain - rättarstenen

Det finns inte särskilt många s.k. domarringar på Gotland, och också huruvida det verkligen har varit säten för något slags ting i längst förgången tid är omtvistat. Stenen på bilden ovan är en s.k. rättarsten och den står ett par hundra meter längre fram vid vägens kant (om jag minns rätt så reste man den upp vid något tillfälle då vägen förbättrades) - se sidan om Nåt läskigt.

Att göra en utflykt bara för att se denna domarring är väl kanske en smula överdrivet, då är Trullhalsar ett bättre alternativ, men har man vägen förbi så stanna gärna en stund, sätt dig på någon av stenarna och grunna en stund. Vi skall också säga att det ganska nära också finns en stor fornborg och på andra sidan vägen, strax före domarringen finns ett fantastisk änge med flera kämpgravar och där finns också restaurerade sådana (Midgard kallat eftersom det ligger ungefär mitt på Gotland). Det finns alltså goda skäl att bege sig till trakterna, och som sagt, vill du se vendeltida gravar på Gotland så finns det över 300 sådana en bit inne i skogen bakom domarringen.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 143 från Visby några kilometer förbi Roma samhälle, cirka 2,5 mil, där en högersväng i en korsning leder mot Lye. Efter några kilometer längs den vägen ligger Domarringen på höger hand.
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com