www.guteinfo.com
Portar i ringmuren
Ringmuren, Visby socken


Portar i ringmuren har murats till och andra har tagits upp. Bilden ovan visar Snäckgärdsporten eller Odeport eller Västerport, som är den nordvästraste porten.

Eftersom den första delen av ringmuren uppfördes i en halvmåne runt den gamla hamnen, Almedalen, som förmodligen nyttjades till omkring år 1400, så återfinns också de äldsta portarna där. Stora Strandporten som ligger alldeles bredvid studenternas högborg Rindi och som ledde upp till ett torg där många affärer gjordes under medeltiden. Längre norrut i Almedalen ligger Lilla Strandporten, som emellertid inte är så liten emedan marknivån är 1,5 meter högre än när det begav sig; den leder till vad som kallades Rolandstorget.

De äldsta portarna

Portar i Almedalen

Här har vi dubbelportarna i Almedalens norra del. Almedalen är som bekant den äldsta hamnen, portarna tillhör murens äldsta byggnadsskede varför man har grävt ner till den medeltida marknivån så att du kan få en uppfattning om hur det hela tog sig ut.

Under medeltiden löpte Långa bryggan längs muren i Almedalens norra del.

Igenmurade portarDessa igenmurade portar ligger ungefär mitt emellan Stora och Lilla Strandportarna. Portarna ovan var viktiga i den medeltida hamnen. Längs muren har förresten löpt bryggor med vertikala utskott på lämpliga ställen.

I dammen framför portarna finns det guldfisk.

Lilla StrandportenMarken är ungefär 1,5 meter för hög i förhållande till när porten byggdes. Porten ligger i Almedalens nordöstra hörn och tar dig till vad som fordom kallades Rolandstorget.

Den omåttligt vackra vägskylten är ett "förskönande" av Världsarvet Visby.

S:t Göranstornet - Andre lång HenrikEtt kort från insidan av ett torn. I äldre handlingar kallas S:t Göranstornet för "Andre Lång Henrik" vilket är bra mycket trevligare än S:t Göran (den förste Lång Henrik eller Storhenrik står vid södermur på andra sidan ringmuren). Sitt nutida namn har tornet fått från det faktum att några hundra meter norr om porten återfinns ruinerna av S:t Göran hospital, en medeltida anläggning med kyrka och sjukhus för spetälska vars verksamhet upphörde på 1500-talet eftersom den danske kungen överförde ansvaret för anläggningen från gutarna på landsbygden - Gutnaltinget - till någon borgare.

Från utsidan av muren syns att en sten sitter fastslungad i en av skyttespringorna, som sägs härröra från ett anfall på Visby med bl a en Blida; en medeltida helvetesmaskin som du kan se en rekonstruktion av om du går hundra meter rakt västerut från tornet.

Bron över vallgraven är en 1901 återuppbyggd rekonstruktion av den medeltida, fundamentet är original. Och till sist så har muren rasat på ömse sidor om tornet, ty två sadeltorn har en gång hängt ovanpå muren men det blev för mycket med tiden.

FiskarportenFiskarporten tillhör en av de nyare portarna, jag vet dock inget årtal, och ligger alldeles bredvid Kruttornet i Almedalen. Det är en bra väg att gå ifall man skall kila över till Botaniska Trädgården att dricka sol och doft, om man nu inte hellre vill gå längs Strandpromenaden och genom Kärleksporten.

KärleksportenKärleksporten utanför Botaniska trädgården som leder ut till Strandpromenaden får vara ett exempel på nyare portar i ringmuren. En solnedgång alldeles i faggorna tillhör en av de riktigt sköna upplevelserna på Gotland.

Ett urval
Portarna ovan är förstås bara ett urval. Det finns många fler portar i Sveriges största sevärdhet - ringmuren i Visby.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com