www.guteinfo.com
Annelund gravfält
Gravfält, Visby socken


När man skulle utöka flygfältet i Visby var man tvungen att undersöka ett gravområde i närheten först. Utgrävningarna som gjordes visar att det är ett gravfält som har använts kontinuerligt från yngre järnålder och fram till romersk järnålder (400 f Kr. - 400 e Kr.).

Men det har använts längre än så, för i ett av två flacka rösen, fann man en hällkista från stenåldern. Rösena innehåller också ett flertal begravningar från olika tider under bronsåldern. Övriga gravar är låga stensättningar från järnåldern.

Annelunds gravfält

Utgrävningar som har pågått under närmare 20 års tid, har gett enorma kunskaper om gravformer, gravfynd och information om den lokala befolkningen. Men det syns kanske inte på håll lika bra som Trullhalsar, Gålrum eller något annat. Man får gå ut på fältet, men då ser man genast stenringarna på marken, överallt, och de två synnerligen flacka rösena framträder som små kullar med massvis av sten ovanpå.

Annelunds gravfält
I Ankomsthallen finns denna tavla

Men i och med att flygfälten bullrar 50 meter därifrån så skapas det inga tankar, de blåser bort i det moderna tidevarvet. Vi rekommenderar således att Du åker någon annanstans, gärna till Trullhalsar.

Annelunds gravfält

Ett litet hus med agtak står på området också, det kan ju vara kul om du aldrig har sett ett sånt på nära håll.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2021 Buffert 4 - www.guteinfo.com