www.guteinfo.com
Fide prästänge
Ängen, Fide socken


Cirka 1 km från Fide kyrka, avgränsat av lummig lövskog, ligger Fide prästänge.Här finner man välgörande skugga under någon av de stora ekarna och en behaglig ögonfröjd av orkidéer och vanliga ängsblommor./text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Vägbeskrivning
Fide prästänge ligger strax norr om Fide kyrka.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com