www.guteinfo.com
Skeppsättningar i Ansarve hage
Skeppssättningar, Tofta socken


Skeppssättningen vid Gnisvärd ligger i en glänta i skogen alldeles intill vägen. Den är 47 meter lång och 7 meter bred. Akter- och förstenarna är cirka 1,3 m höga.

Skeppssättningen i Ansarve hage

50 meter åt söder till ligger ett skepp med samma orientering och ytterligare 100 meter söderut finns en tredje skeppssättning. I närheten ligger ett röse från äldre bronsålder och några mindre stensatta gravar.

Skeppsättning i Tofta

Norr om vägen finns en gravanläggning byggd av gråstensblock. Man tror att det har varit en dös, eller en s k megalitgrav. De var vanliga i Sverige och i övriga Europa under stenåldern, framförallt längs kusterna, men detta är Gotlands enda kända exemplar.Ovanstående är vad du ser från vägen av Gotlands största bevarade skeppssättning.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Väg 140 söderut mot Klintehamn. Efter ca 2 mil är det skyltat till Gnisvärd på höger sida.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com