www.guteinfo.com
Smultron
Flora, Annorstädes socken


Smultron är gott!

Mer om kunskaper om smultron finns på den Virtuella floran. Här skall vi bara visa några bilder på denna naturens älskvärdhet.

Smultron

Bären är fantastiskt goda, men ändå tycker jag nog att najkar (backsmultron) är godare. Najkar är vanliga bara på Öland och Gotland ehuru de förekommer i södra och mellersta Sverige.

Smultronblom

Smultronblom.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2019 Buffert 4 - www.guteinfo.com