www.guteinfo.com
Braidfloar
Skeppssättningar, Sproge socken


Braidfloar är egentligen namnet på vägen mellan Sproge medeltida kyrka och Levide men har fått ge namn åt det gravfält som återfinns i en vacker skogsbacke daterat till yngre bronsåldern (ca 1400-400 f.Kr).

Det finns sex skeppssättningar och ett antal ovanligt vackra stensättningar (runda och stenkantade gravar). Två av skeppen är 44*5 meter, alltså inte buktiga som de vid Rannarve i Klinte utan långsmala, och de innehåller jämt 100 stenar i varje sida - en och annan förundras över detta.

Gravfältet undersöktes i början av 1900-talet. I skeppen hittades lerkärl med brända ben och små bronsföremål. Oftast begravdes en person per skepp efter att ha bränts på bål, varefter benen krossades, tvättades och lades ner i ett lerkärl som kan ha formen av ett litet hus. Gravgåvor i brons såsom en rakkniv eller en pincett lades också ner ibland. Lerkärlet ställdes i en kista av stenhällar antingen i eller alldeles bredvid skeppssättningen.

Det finns en utmärkt promenadhandledning på platsen skriven av Louise Berry på Gotlands Länsstyrelse, varifrån många av uppgifterna här kommer ifrån.Gravfältet ligger i en promenadvänlig skogsbacke, det är skönt att gå där, och det föreföll mig som att man håller stigar i trim och dessutom finns små vita pinnar med nummer på bredvid fornlämningarna så att ingen går vilse.

Såväl skepps- som stensättningar är synnerligen sevärda. Det skall väl tilläggas att vägen är en liten krokig kvia, som vi säger på Gotland, dock asfalterad. Fortsätter man vägen fram kommer man upp i Levide.De osedvanligt vackra stensättningarna som återfinns vid Braidfloar är ända upp till nio meter i diameter. Om man önskar se en sådan bör man välja Braidfloar.

Är man ute och åker på en söndag eller så kan man gott köra fram till vägen mellan Hemse och Klintehamn (141) i Levide, ta höger till Fardhem och svänga ner vid kyrkan och fortsätta till Linde. Vackert! Vill man åka på flera gamla vägar så ta den mellan Linde och Stånga också, bl a ser man att Stånga medeltida kyrka ligger relativt högt och vackert - högt är förstås med gutniska mått mätt.

/text och foto Bernt Enderborg

Vägbeskrivning
Ta väg 140 från Visby 3-4 mil söderut tills Du kommer till Sproge kyrka, som ligger vid vägkanten. Alldeles före kyrkan går vägen Breidfloar upp till vänster. Följ den ett stycke. Gravfältet ligger på höger hand men är inte så där himskans lätt att upptäcka.
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com