www.guteinfo.com
Fridlysta grod- och kräldjur
Fauna, Annorstädes socken


Fridlysta grod- och kräldjur på Gotland är den grönfläckig paddan och hasselsnoken.

Bilden ovan visar emellertid en åkergroda.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com