www.guteinfo.com
Jungfru Marie nycklar
Flora, Annorstädes socken


Dactylorhiza maculata är det latinska namnet. Men om det nu är skogsnycklar eller Maries nycklar den heter kan väl vara detsamma. Hybrider är ju dessutom ovanligt vanliga bland orkidéerna sägs det, och av sådana är ju åtminstone 20.000 arter kända.

Jungfru Marie Nycklar blommar i juni-juli.

/text och foto Bernt Enderborg
Copyright © 2020 Buffert 4 - www.guteinfo.com