Kämpgrav i Eskelhem


Kämpgravar - Eskelhem - Nära - Karta

Gotland, Kämpgrav i Eskelhem - foto: Bernt Enderborg

Några hundra meter sydväst om kyrkan, strax i början på vägen mot Västergarn, ligger bl a en kämpgrav 50 meter från vägen på en åkerlapp. På järnåldern låg det flera gårdar alldeles där, i dag kan man se fyra kämpgravar, dvs ruiner av boningar från århundraden kring Jesus födelse.

Kämpgrav, Eskelhem

Det är rejäla doningar, förmodligen bor folk ännu i dag inte i särskilt mycket större villor. Den största kämpgraven på Gotland är ungefär 60 meter lång, den tidens största hus i hela norra Europa.

När man åker omkring på Gotland så upptäcker man snart att fornlämningarna inte är särskilt framträdande i landskapet, trots att det finns ohyggliga mängder fornlämningar och fornlämningsområden, omkring 50.000 sådana räknas det med.

Husgrunder i Eskelhem

Här en närmare bild av ena väggen, långsidan, för att du skall få kläm på hur stora husgrunderna är. Nu stegade jag varken längd eller bredd men säkert är den en 30 meter lång och 10 meter bred. Och det kan vara roligt att känna till att närmare 2.000 sådana husgrunder kan du leta efter på Gotland, men alla är inte lika stora som denna. Vill du se restaurerade husgrunder så kan du ta dig till Lojstahallen eller Midgard.

Eskelhem är också platsen för det äldsta järnfyndet i Sverige, en bit av ett hästbetsel, men detta hittades "pa dann seidu körko" i därvarande änge (läs om järnugnar och järn på Gotland).
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen