Sportfiske på Gotland


Fritid

Gotland, Sportfiske på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Fiske med handredskap är fritt längs med hela den svenska havskusten.

Det finns många fiskemöjligheter runt den gotländska kusten. Havsöringsfiske är det vanligaste. Man vadar ut på "pallarna" och fiskar därifrån. Det är inget fiske för barn och icke simkunniga eftersom pallkanten är farligmen för vana fritidsfiskare är det ro och spänning. Att i kvällningen lägga flundrenät är populärt och det finns inget bättre än att i ett blankt gryningshav dra upp fångsten av sprattlande plattfiskar.

Förslag på bra havsfiskeställen är Ronehamn, Bjärge på Fårö, Vägumeviken norr om Slite, Tofta, Ljugarns Hamn och Fågelhammar. Fisketurer med båt anordnas av bl a Klingvalls Fisk i Slite, tel: 0498-22 09 10.

Fritidsfiske på Gotland

För fiske i insjöar och åar finns det fiskekort, för information ring tel: 0498-24 50 53.

Några telefonnummer för fiskeintresserade
Länsfiskekonsulenten, Länstyrelsen tel: 0498-29 29 51
Lauters Fiskehamn Fårö tel: 0498-22 40 51
Nabbens fiskeläger När tel: 0498-49 21 16
Slite sportfiskeklubb tel: 0498-22 07 92

Minimått, tillåten tid och fredningsområden

För tillåten tid, minimått och fredningsområden, se Fiskeland Gotland och Gotlands länsstyrelse.

Se sidan också sidan om Fritidsfiske.
/text och foto Bernt Enderborg