Den förste guten


Saga

Gotland, Den förste guten - foto: Lotta Ingelse

Den förste guten hette Tjelvar, åtminstone om man får tro Gutasagan. Han var trollkunnig ty på den tiden växlade Gotland höjd, på natten ovan och på dagen under vattenytan. Tjelvar förde emellertid eld till ön och bröt därmed förtrollningen, och sen den dagen sjunker inte Gotland nattetid.

Enligt sägen bodde Tjelvar vid Tjälder i Boge socken och begravdes också därstädes. Hans grav finns att beskåda.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse