Stenrösen, bronsåldersrösen


Guide

Gotland, Stenrösen, bronsåldersrösen - foto: Bernt Enderborg

Gotland har många storrösen från bronsålder - på gutniska stainrojr eller stainroir om man är noga med diftonger - ovanligt många av utomordentlig storlek. Omkring 1300 rösen finns registrerade på Gotland, varav 400 är storrösen, dvs riktigt stora saker. Digarojr på bilden ovan är 5 meter högt och 35 meter i diameter, och det är långt ifrån det största.

Här finns en karta över besökansvärda storrösen.Vi skall först göra klart att när vi talar om stenrösen så är det inte smårösen vi talar om, som t ex gravarna i Trullhalsar på bilden ovan; det finns omkring 1.000 sådana.

Storrösena är byggnader


Rösenas byggnads- och användningshistoria sträcker sig igenom hela bronsåldern (1500 till 500 f.Kr). Man har skalat av storröset vid Kauparve i Lärbro socken, bilden till vänster, efter en arkelogisk undersökning för att visa byggnationerna som finns i rösenas centrum.

De flesta rösena av uppbyggda av gråsten, på norra Gotland förekommer dock rösen av kalksten, och någon enstaka gång har man täckt röset med jord och torv. Vill man uttrycka det annorlunda kan man säga att Gotland har väldigt många monumentala byggnader från bronsåldern - Uggarde rojr torde vara bronsålderns mäktigaste gravmonument i Norden. Rösena byggdes oftast nära den dåvarande strandkanten och var därför ofta synliga från havet.

Bilden visar toppen av Snoda stajnrojr och är avsett att illustrera att det oftast finns en krater på toppen av rösena. Fordom antogs allmänt att kratrarna kom sig av skattgrävningar men numera menar man att det är någon konstruktion inuti röset som rasat samman, se Kauparve.

Endast några få storrösen är undersökta, det är ett förfärligt arbete med att plocka bort all sten, varför de flesta ännu återstår i prakt på ort och ställe. Och för en kulturintresserad gute är det rätt skönt att rösena är så stora eftersom det därmed är ganska liten risk att de blir instaplade till något museum att begapas av en riksintresserad stadspublik.

Rösenas storlek


På flygbilden tagen av Björn Pettersson ser vi hur storröse ter sig ovanifrån. Det är Bro Stainkalm som ligger alldeles intill väg 148, någon mil norr om Visby. Det är väg 148 du ser på bilden.

Röset är 3,5 meter högt och är 38 meter i diameter. Det största röset, Uggarde rojr, är emellertid nästan 8 meter högt och 45 meter i diameter - nästan en halv fotbollsplan. Är det svårt att konkretisera storleken så mät en villa.

Rösenas ålder


Storrösenas historia sträcker sig från cirka 1.500 år f.Kr. till omkring 500 år f.Kr. Troja skulle ännu blomstra många hundra år innan grekerna intog staden på 1100-talet f.Kr., å andra sidan hade de mest kända pyramiderna i Egypten redan 1.000 år på nacken.

Vi påminner om att storrösena är byggnader varför man måste säga att det finns gott om monumentala byggnader från bronsåldern på Gotland, omkring 400.

Mytologi


Såna här jättemonument från långt flydda tider är omvärvda av sagor, mytologiska berättelser och annat sånt. Några rösen har liksom en svans av bautastenar i söder varför förfäderna nog har haft olika hyss sig för, kanhända ceremonier av olika slag och tutande i bronslur, men härom vet vi inget säkert. Det har dock hittats olika bronsprylar - knivar, rakknivar - förmodligen gravgåvor, och då bör väl någon slags tro på ett liv efter detta ha föresvävat, men det är allt som kan sägas.

Att det är omöjligt, eller stendumt, att försöka plundra ett röse framgår av berättelsen om Drakskatten i Rute. En och annan tror i alla fall att dessa bronsåldersmonument innehåller fantastiska guldskatter, men i sådana fall är de väldigt svårerövrade, se Fålltare fylling. Det finns dock läskigare saker med storrösena än oförargliga sagor, se längst ner på denna sida om mylingar.

Vi kan gott nämna Beowulf i detta sammanhang, som var gute, se Beowulf, ty när han var döende bad han att få bli begraven vid "Hronenäs" - näset ligger nog i Rone socken och röset kallas i dagligt tal för Uggarde rojr eftersom det ligger på gården Uggardes ägor.

Också namnet Angantyr känner alla igen som har läst det gamla eposet om Beowulf, det äldsta germanska från 500-talet någon gång, och då kan det vara läge att åka och kika på Angantyrs röse i Grötlingbo. Angantyr var en av svearnas kungar, som blev ihjälslagen i krigen mellan gutar och svear, så kanske har vi en dumdristig sveakung i vår gutniska jord (den som inte tror att detta är möjligt, se hur det gick för Björn).

Fler rösen hittar du på vår karta.

Välkommen till Gotland!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 2006
1,5 km, Almedalsveckan 2009
1,5 km, Almedalsveckan 2010
1,6 km, Almedalsveckan 2012
1,5 km, Almedalsveckan 2014
1,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 2012
1,4 km, Företagardagen 8/11 2007
1,4 km, Invigningsgala Gotland pride 2013
1,5 km, Kultur i natten
1,4 km, Kulturting 2007
1,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
0 m, Mal- eller slungstenar
1,4 km, Maskeraden 2010
2,1 km, S:ta Gertrud
1,8 km, Stora Torget den 29 april 2007
2,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
1,9 km, Tullar vid portarna
1,5 km, Vattendagen 2015
0 m, Vi skämmer ut oss
2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
2,2 km, Visbydagen 2011
2,0 km, Återställ hålen
1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik
1,3 km, Jolly Roger
2,6 km, Kalkugnar
1,7 km, Massor av kärlek
2,0 km, Svärdet i stenen
2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa
1,7 km, Var är medeltiden
1,8 km, Vinter i Visby
2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg
1,6 km, Brandskattningen av Visby 1361
2,0 km, Elvatusen jungfrur
0 m, En kalkugn från 1200-talet
1,9 km, En stor katastrof 1566
1,9 km, Ett skott i tornet
2,8 km, Galgberget
1,8 km, Gråbröder - Franciskaner
1,6 km, Halshuggningen 1342
1,9 km, Henrik Lejonet
1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea
1,9 km, Infördes tull till Visby 1288
2,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
1,9 km, Mariaprocessionen
2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai
2,0 km, Skampålen på Klinttorget
0 m, Snäckskogen i Boge
1,7 km, Stadens blomstring
1,4 km, Sören Norby
1,3 km, Sören Norby slår bondekungen
1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
2,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
1,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes
1,8 km, Varför ruinerades Visby
1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
1,7 km, Visby lades i aska 1362
1,6 km, Visby stadslag
1,6 km, Visby under medeltiden
2,0 km, Visby under stenåldern
1,6 km, Visby underkastelsebrev
1,6 km, Visbys storhet under medeltiden
1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told
1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar
2,0 km, Djävulens spik
2,0 km, Fan i helvete
1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
2,0 km, Jacob av Charra
1,8 km, Kanonen vid Wallers plats
0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria
1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 2002
1,8 km, Elda på
1,9 km, Försköna Visby
2,0 km, Gutavallen - vad menas
1,4 km, Jättesnygga brudar
1,6 km, Kruttornets finesser
2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
1,9 km, Nordiska naturväsen
1,8 km, Nåt att titta på
1,9 km, Ringmurskaries
1,6 km, Strandpromenaden
1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes
1,9 km, Dei jär ret vackat
2,0 km, Domkyrkoberget i Visby
1,6 km, En helt vanlig kväll
1,9 km, En sommarbild
1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården
1,8 km, Förlova dig på Gotland
1,8 km, Gotland året runt
1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
1,6 km, Under putsen
1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset
1,6 km, Clematishuset
1,5 km, Donnerska huset
1,8 km, Engeströmska huset i Visby
1,7 km, Huset med målningarna
1,9 km, Johan Målares hus
1,6 km, Liljehornska huset
1,8 km, Tjärkoket
1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
1,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
1,9 km, Medeltidsveckan 2006
1,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
1,9 km, Medeltidsveckan 2010
1,9 km, Medeltidsveckan 2012
2,0 km, Medeltidsveckan 2013
1,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen
2,8 km, Galgberget, naturreservat
5,7 km, Högklint
0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen
1,6 km, Birgers gränd
1,8 km, Botaniska Trädgården
1,9 km, Dansa, din djävul
1,7 km, Fiskargränd i Visby
1,9 km, Paviljongsplan
2,2 km, Rackarbacken
1,9 km, Salomos stenbrott
2,4 km, Södra hällarna i Visby
4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet
2,0 km, Ett torn i Östergravar
1,6 km, Fiskarporten
1,9 km, Jungfrutornet
1,7 km, Kajsartornet
2,2 km, Kaponniärerna
1,6 km, Kruttornet - Visby kastal
1,9 km, Kvarntornet
1,7 km, Kärleksporten
1,6 km, Lilla Strandporten
2,0 km, Lübeckerbräschen
2,1 km, Långa Lisa
1,9 km, Murfallet
2,2 km, Mynthuset
2,2 km, Nordergravar
2,2 km, Norderport
2,0 km, Portar i ringmuren
2,1 km, S:t Göransporten
1,3 km, Segeltornet
2,1 km, Sidledes skytte
2,0 km, Silverhättan eller Kames
1,4 km, Skansen Havsfrun
2,0 km, Snäckgärdsporten
2,1 km, Sparbössan
1,7 km, Sprundflaskan
1,8 km, Stor Christin
1,5 km, Storhenrik, Store Henrik
1,6 km, Söderport
1,8 km, Tjärkoket
1,7 km, Valdemarsmuren
2,1 km, Östergravar i Visby
2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner
1,8 km, Drottens ruin
2,0 km, Helgeands kyrkoruin
1,9 km, Ryska kyrkan
1,8 km, S:t Clemens ruin
2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin
1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber
1,8 km, S:t Lars ruin
1,8 km, S:t Mikael
2,0 km, S:t Nicolai ruin
1,7 km, S:t Olof ruin
1,8 km, S:ta Carin ruin
2,0 km, S:ta Gertrud ruin
2,1 km, Solberga Kloster ruin
1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma
1,9 km, Jungfrun i tornet
1,9 km, Karbunkelstenarna
1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan
1,9 km, Jungfru Maria
1,8 km, Klädd i solen i Visby
1,9 km, Markus, evangelisten
2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem
4,2 km, Gustavsvik
2,8 km, Norderstrand
5,3 km, Snäck
1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 2003
1,9 km, De första spåren
2,0 km, Klinten
1,8 km, Stora Torget
1,6 km, Strandgatan
1,4 km, Välkommen till Visby

Färjor

1,1 km, Destination Gotland