Linde socken


Socken

Gotland, Linde socken - foto: Bernt Enderborg

På väg söderut på Gotland passerar de flesta Linde socken. Linde ligger sex km norr om sudermetropolen Hemse. Det är en inlandssocken, mitt emellan östra och västra kusten - en mil i vardera riktning. Bilden ovan visar Linde kyrka på ett kort från Lindeberget.

Linde socken på Gotland, utsikt från Lindeberget

Många i socknen, som i dag har knappt 200 invånare, får sin näring från jordbruket. Närheten till Hemse innebär att serviceutbudet är rikligt. Linde är en väl sammanhållen socken, som har varit bebodd i årtusenden. Hembygsföreningen har engagerat många sockenbor, bl a ansvarar hembygdsföreningen för sockenbiblioteket. Hembygdsföreningen har också rustat upp ett tidigare magasin till museum, där maskiner och verktyg ställs ut. Museet öppnas till sommaren 1996.

Linde socken, den gamla skolan

Museet ligger intill skolbyggnaden, som fortfarande är centrum för socknens verksamhet. Här finns biblioteket och Fardhems pastorats sparbank.

Linde socken, fornborg på Lindeberget

Både skolan och museet ligger vid kyrkan, som är från 1200-talet. Den ligger nedanför Lindeberget, som når upp till 60 meter över havet, och är lätt igenkännligt från vägen. Kyrkans byggnadsmaterial har till stor del hämtats från bergets kalkstensplatå. Bakom kyrkan finns ruinen av ett medeltida prästboställe.

En gårdsbutik öppnar till sommaren vid Duckarve intill stora vägen. Socknen är befolkningsmässigt relativt stabil. Folk flyttar sällan utom när ekonomin tvingar dem att lämna sina gårdar.

Antal huvudgårdar, fastigheter, har varit detsamma ända sen 1250. De är tolv stycken.

Linde socken, Duckarve,  grav

Socknen är rik på fornminnen. Vid en inventering 1978 förtecknades 328 fornlämningar på 77 platser, bland annat två fornborgar uppe på klinten och elva gravfält.
Foto Bernt Enderborg