Hagtornsfjäril


Fauna

Gotland, Hagtornsfjäril - foto: Bernt Enderborg

Naturhistoriska riksmuseet säger att Hagtornsfjärilen är ganska stor, upp till 8 cm mellan vingspetsarna, och att den flyger i juni, juli.

Hagtornsfjäril

De är lätta att känna igen med sina "vita vingar med svarta vingribbor" och de förekommer lokalt i södra och mellersta Sverige. "På Gotland flyger den framför allt i gles tallskog med god tillgång på blommande örter", säger Naturhistoriska, och då får vi lägga till att de flyger på hällmarkerna också (men hällmarkerna är nu inte bara stora områden med kal häll utan kan vara ganska omväxlande).

Hagtornsfjäril

"Möjligen", säger samma källa, har honorna något brunare vingribbor, och då är det är nog en sån på bilden ty under denna fladdrade en fjäril med svarta vingribbor väldigt energiskt.

Störst chans att få se Hagtornsfjärilar har du på Öland eller Gotland - lär dig mer på Naturhistoriska och Jordbruksverket.
/text och foto Bernt Enderborg