Triumfkrucifixet i Vänge


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Triumfkrucifixet i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Triumfkrucifixet i Vänge medeltida kyrka är en enastående sak; Roosval säger i Kyrkorna i Lina och Halla ting, Konstinventarium, Stockholm 1964 att det är ett: "...för Norden enastående typ, av stor skönhet". Och det är också han som säger det där om "...en skulptur av utomordentlig och gripande verkan".

- Kika på bilden, vad tror du att konstnären tänkte sig: "De förstår inte vad de gör"?

Lidandet med blod och elände blev på grund av påbud från högre ort viktigare längre fram i tiden, se Stenkyrka. Kanske kan konstverket i Vänge måhända uppfattas som att konstnären var mera fristående och använde antingen sitt eget eller beställarens hjärta.

Krucifixet i Vänge kyrka på Gotland

Jesus är skulpterad i furu i mitten av 1100-talet men själva korset är av ek och från senare tider då det gotiska koret tillkom (det ser du av spetsbågestilen, arkitekturen
tillhör gotiken). Roosval säger att skulpturen "...påminner om burgundiska och sydfranska arbeten från 1100-t:s förra h.", dvs om du trodde att det var någon lokal klåpare (bygdekonstnär brukar sånt heta i litteraturen) som snickrat lite så har du helt enkelt fel. Det är stor konst av vikingarnas barn.

Nästan all färg är borta, vid konserveringen av Wilhelm Pettersson 1924 lades det varsamt till lite färg (repkronan med törnen är också från 1924) men som du kan se på första bilden ovan så har han samma färg på skinn och hår. När du njuter av detta konstverk får du kanske tänka till lite färg, och kanske håller du med pigan Lina i Emil i Lönneberga om att det där med krumelurer i örona är marigt.

Alltså

Det är alltså inte bara de bysantiska friserna, se kyrkan, 1100-tals dopfunten, se t ex Kvinnans skapelse och det utgamla smidet, se Vikingatida smide, som gör att Vänge kyrka är synnerligen besöksvärd utan också triumfkrucifixet är enastående i Norden.

Överkurs

Roosval sa ju att krucifixet är ett konstverk av utomordentlig och gripande verkan. Det kanske framgår av nedanstående berättelse, som jag redan publicerat på sidan om Passionsfriserna men den är så bra att jag upprepar mig:

En tankeväckande sak inträffade när undertecknad med sin åttaårige son besökte den medeltida kyrkan i Vänge, ty sonen blev stående och begrundade triumfkrucifixet varefter han frågade: "Varför korsfäste de Jesus?" Jag svarade med det politiska svaret, att judarna var rädda för att romarna skulle ana uppror om det började samlas för mycket folk kring Jesus, men sonen sa att det där intresserade inte och utvecklade frågan till: "Varför just här?"

- Varför folk i Vänge korsfäste Jesus?

Jag har blivit skyldiga mina barn svar förut. Jädra ungar...
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus
809 m, Bolagsstämma i Vänge
823 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,2 km, Hästtjuvar
2,7 km, Western Riders Gotland
2,5 km, Veterantraktorer
1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl
2,8 km, Gotland - hästarnas land
5,1 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,8 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB
3,3 km, Gervide gård
643 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
0 m, Draken i Vänge
3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
0 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
21 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare
21 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,7 km, Jag såg rus
9 m, Tors borg
1,4 km, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka
3,6 km, Viklau kyrka
0 m, Vänge kyrka

Kåseri

867 m, En vårsida för 2007
704 m, Ett silverne träd
1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge
2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,1 km, Man ser dem sällan
1,2 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum
3,7 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget
4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation
2,7 km, Ett gotländskt vattendrag
3,8 km, Tjaukle
825 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

5 m, Bysantisk figuration
6 m, Den vikingatida kyrktuppen
37 m, Ett bart huggande svärd
76 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,6 km, Jesus väcker Lasaros
21 m, Kvinnans skapelse
9 m, Mannens skapelse
0 m, Triumfkrucifixet i Vänge
20 m, Tuppundret i Vänge
80 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
6 m, Vem blir sluken
3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

142 m, Vänge prästänge