1100-talets världsdelar


Målningar - Mästerby - Nära - Karta

Gotland, 1100-talets världsdelar - foto: Bernt Enderborg

Roosval säger i Den gotländske ciceronen, Centraltryckeriet, Stockholm 1926, s 118, att långhuset och det kryssvälvda absidkoret på Mästerby kyrka troligen byggdes år 1199. Från samma tid antas krucifixet och de romanska målningar i absiden vara. De tre figurerna i varsitt fält på bilden ovan ingår i målningen som helhet, vilken visar Jesus som världsdomare, omgiven av ärkeänglarna och lärjungarna.

De återfinns strax under fötterna på Jesus, bakom altaruppsatsen från 1688, och de är personifikationer av de världsdelar som var kända i slutet av 1100-talet: Europa, Asia och Africa - om du kikar efter så ser du att det står bredvid respektive figur.

Som jag skrev på sidan om Den medeltida tankevärlden så fanns inte Amerika förrän i slutet av medeltiden och i Mästerby kyrka kan du se att det var vad man visste, ungefär som du tror att jorden är rund.

De isländska sagorna som berättar om Vinland översattes inte till svenska förrän på 1600-talet, dvs ingen hade på den tiden hört talas om något sådant land, eller så trodde man att det bara var något hörn av de tre världsdelarna som man hade stött på. Inte heller Columbus begrep var han var när han 1492 trodde sig ha funnit en västlig väg till Indien varför folket än i dag kallas indianer; de isländska sagorna kallade dem för skrälingar.

Nu vet du det också. Vill du veta vad medeltidsfolket visste om universum så kika på målningen i Eskelhem kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen