S:ta Dorotea


Målningar - Gothem - Nära - Karta

Gotland, S:ta Dorotea - foto: Bernt Enderborg

S:ta Dorotea vars namn betyder Gudsgåva är en av de fyra huvudjungfrur, Virgines capitales, och vördas inom den Romersk-katolska kyrkan som ett helgon.

Det är Dorotea som står till höger på bilden ovan, den vänstra är S:ta Barbara som du kan läsa om här. S:ta Dorotea led martyrdöden genom halshuggning den 6 februari 305 i Caesarea, se Wikipedia, varifrån många uppgifter till denna sida kommer. Och Johnny Roosval eller Henrik Alm säger i Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, Kyrkorna i Lina och Halla ting, Sthlm 1964 gällande sakramentsskåpet att på dörrarnas insidor finns "figural limfärgsmålning från senare tid på vit botten" (bilden ovan). Med senare tid menas alltså början av 1300-talet då målningarna tillkom på insidan av de dörrar som är från 1199. Obs ristningarna på dessa dörrar:

altarskåpet i Gothem kyrka på Gotland
Sakramentsskåpet från 1199 i Gothem kyrka, också beslagen är från 1100-talet

S:ta Dorotea har en korg med frukt och rosor i händerna vilket beror på att då hon dömdes för sin kristna tro så hånade ämbetsmannen henne med himmelriket och bad henne återvända med dessa saker. Enligt legenden dök det upp en gosse med just detta, trots att det var mitt i vintern, då hon skulle halshuggas. Dorotea såg till att ämbetsmannen, Theophilus, fick dessa gåvor varför han strax omvände sig; han led själv småningom martyrdöden.

Dorotea är inte bara en av huvudjungrurna utan också en av fjorton nödhjälpare, därtill skyddshelgon för trädgårdsmästare och liknande. Hennes reliker finns i en kyrka vid namn Santa Dorotea i norra Trastevere i själva Rom.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,1 km, Lina myr i april

Fiskeläge

4,2 km, Agbod fiskeläge
5,1 km, Hangrebod fiskeläge

Fornborgar

4,8 km, Gothemhammar

Företag

81 m, Gothem Logi, restaurang Vedugnen
3,4 km, Ljusmakeriet

Hamnar

4,1 km, Botvaldevik

Kastaler

128 m, Gothem kastal

Kuriosa

3,2 km, Fågelsjön och Birka, Lina myr

Kyrka

16 m, Gothem kyrka

Magiska Gotland

5,3 km, Stenstranden i Gothem

Målningar

11 m, Jona i valfiskens buk
16 m, Mahomet i Gothem
377 m, Månadsbilderna i Gothem
0 m, S:ta Dorotea

Naturreservat

2,6 km, Storsund

Platser

2,4 km, Kyrkbinge vattensåg
1,5 km, Spängar

Skeppssättningar

1,5 km, Jusarve

Skulptur

16 m, Globus i Gothem

Stenrösen

4,4 km, Majsterrojr

Stränder

5,3 km, Gothems strandbad, Vitviken
4,7 km, Åminne havsbad