Trana, tranor


Fauna

Gotland, Trana, tranor - foto: Bernt Enderborg

En av de största fåglarna i Sverige, där de finns så gott som överallt.

Tranor på Gotland

De äter lite av varje, inte bara bär, knoppar och sånt utan också smådjur som maskar, sniglar, grodor och sånt.

Tranor på Gotland

Det är en glädje när tranorna återkommer på våren och ger hals med trumpeten ehuru det är sällan man ser några större samlingar, oftast ett par eller två par.

Mer kan du lära på denna sida, och här finns en på en dopfunt från 1100-talet.
/text och foto Bernt Enderborg