Tornet på Dalhem kyrka


Historia

Gotland, Tornet på Dalhem kyrka - foto: Bernt Enderborg

På bilden ser du det mäktiga tornet på Dalhem kyrka. Det är magnifikt, och kyrkan är tillsammans med Öja och Gothem kyrkor en av de största på Gotland (andra utomordentliga torn finns på t ex Stenkyrka och Tingstäde kyrkor).

Dagens torn i Dalhem kyrka är byggt i två etapper: den första halvan upp till "snetaket" var färdigt vid omkring 1250 och resten i början av 1300-talet. Du kommer snart att få veta varför, men först skall sägas att det fanns ett tidigare torn, eller rättare sagt en komplett romansk kyrka alldeles i början av 1200-talet; det tidigare tornet såg nog ut som Fardhems säger Roosval; för proportioner, se bilden på Källunge kyrka nedan.

Undre delen av tornet på Dalhems medeltida kyrka

Roosval, den store undersökaren av Gotlands kyrkor, säger att portalen och det stora fönstret tillkom i den andra byggnadsfasen, dvs det fanns inte 1250 utan byggdes först 50-80 år senare. Tornet bör alltså ursprungligen ha sett ut mera som ett kompakt försvarstorn; helhetsintrycket av hela kyrkan bör ha varit rätt annorlunda.

Källunge kyrka

Bilden visar Källunge kyrka. Om du flyttar fram koret med det sneda taket till tornet och kapar tornet på mitten så vet du ungefär hur kyrkan i Dalhem såg ut; tornet vad dock större, bredare och mäktigare (Källunge torn är nog 100 år äldre varför det inte är lika mäktigt, men det var tänkt att bli, grunden till ett större torn är utlagd).

Tornet på Dalhems kyrka

Tillbaka till Dalhems kyrka. Om du kapar tornet över snetaket, nästan som på bilden, tar bort porten, fönstret, kolonettraden och det lilla snetaket så att krenelering och skottgluggarna åt väst, norr och söder syns så ser du tornet omkring år 1250.

Vad hände på 1200-talet

Någon gång i mitten av 1200-talet beslöt sig folk i Dalhem för att inte fullfölja tornbygget trots att proportionerna var uppåt väggarna för att i stället färdigställa ett hälften så högt försvarstorn med skottgluggar och grejer - varför då?

Oroliga tider är nog svaret, men inte bara på Gotland. I förlängingen har kanske inbördeskriget mellan stad och land med detta att göra, det bröt ut 1288, men det är svårt att tänka sig att folk i Dalhem inte fullföljde tornbygget och i stället gjorde sig ett mäktigt fäste bara för att Visby bråkade, en stad utan armé och utnumrerad 4-5 gånger. Det var nog större rörelser i tiden som bekymrade folk; i förbigående kan vi säga att det var under samma tid som ringmuren i Visby påbörjades.

Men riktigt vad som fick dem att förfärdiga befästningar är inte gott att veta, kanske ett beslut av Gutnaltinget, se Gotlands organisation. Och säkert kan man spåra mera sånt här i våra kyrkor på 1200-talet men det får bli ett framtida arbete. Nu vet du i alla fall lite mera om Dalhem och att Gotlands historia är fullt synlig bara man kikar efter.

- När du besöker någon av Gotlands nästan 100 kyrkor så ser du mer än vad du tror.

Överkurs

Vi har tidigare visat att tornet på När kyrka är ett försvarstorn, och byggdes i mitten av 1200-talet, kanske av samma anledning som Dalhem, se också Medeltidens borgar, men också följderna av Valdemar Atterdags invasion 1361, se också Hundens like, visas kanhända på söderportalen på Stånga kyrka men också t ex på bilden av Källunge kyrka ovan - kyrkan är inte färdigbyggd.
/text och foto Bernt Enderborg