Tvivlaren i Lau


Skulptur - Lau - Nära - Karta

Gotland, Tvivlaren i Lau - foto: Bernt Enderborg

På altartavlan, som sägs vara från den första delen av 1400-talet och tillverkad i Lübeck, i Lau såväl mäktiga som medeltida kyrka finns S: Thomas, eller S:t Thomas som vi skriver över 500 år senare. Som du ser är han spetsad på ett svärd ehuru legenderna säger att han drog till Indien och grundade kyrkan där och att det var ett spjut han spetsades på; det finns Thomaskristna i detta gigantiska land. Vi har tidigare gjort en sida om honom men det får bli en till emedan några andra tankar dök upp då jag begrundade saker och ting i denna storslagna och besökansvärda kyrka.

Han kallas ju Thomas tvivlaren eftersom han inte trodde på de andra lärjungarna som några dagar efter påsk påstod att Jesus var uppstånden, dvs efter att Maria hade sagt det till dem, något som de inte trodde på, men de ändrade sig efter att Jesus hade visat sig för dem. Vid detta tillfälle var inte Thomas närvarande men Jesus visade sig senare också för honom och bad honom som bekant sticka fingrarna i såren.

Den som kan lite biblisk historia bör känna till att Thomas måste ha bevittnat många underverk som Jesus sägs ha utfört, t ex att väcka upp Lasarus från döden. Lärjungarna försökte emellertid vid tillfället avråda Jesus från att gå dit, fiendeland, men Thomas var pådrivande och sa enligt Johannesevangeliet 11:16: "Låt oss gå med, för att vi må dö med honom."

Hur detta hans uttalande bör tolkas råder det med all säkerhet tvivel om, här skall vi i förbigående säga att Thomas alltså hade sett folk uppstå från döden, om man skall tro på det där med Lazaros, men senare tror han uppenbarligen inte att Jesus själv hade gjort detta, denne som tidigare hade gått på vatten, mättat tusentals med några bröd och fiskar, uppväckt döda och så underverk vidare.

Det är möjligt att fromt troende kan få detta att gå ihop, själv tror jag att läser du Bibeln bokstavligt är du ute och cyklar kvastfening, något som lite bibelhistoria och Thomas tvivlaren visar dig sen 1400-talet på altartavlan i Lau kyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, Bieffekten
3,6 km, Ormkvinnans barn 2006
3,7 km, På vandring i Garde den 24/7-2003

Bilder

4,6 km, En väderkvarn

Bildsten

4,6 km, Närkar raised stain atar

Evenemang

3,9 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

5,7 km, Nätbodar fiskeläge (Trådstrand)
5,3 km, Svajde fiskeläge
3,9 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

2,2 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

4,8 km, Rikviderojr
2,4 km, Stensättningar, bronsålder

Historia

4,4 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
4,4 km, Anckarströms änka
4,4 km, Kalkstensbrytning i Garde
4,4 km, Kyrkan som står barfota
4,4 km, Lite mer om Garde kyrka
4,4 km, Medeltida gårdsport i Garde
2,8 km, Sockennamnet När
3,9 km, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

94 m, Lau kastal

Kuriosa

124 m, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

4,4 km, Garde kyrka
29 m, Lau kyrka
2,8 km, När kyrka

Kåseri

4,4 km, Nog ser det ut som
5,3 km, Säsongsförlängare

Kämpgravar

4,7 km, Graips hus
3,5 km, Käldänge
3,4 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

3,7 km, Hur mycket magi tål du
5,6 km, Månen
2,4 km, Några bilder på Lau
3,2 km, Vinter i världens vackraste land
480 m, Älvorna dansar

Målningar

22 m, Aposteln Petrus i Lau
4,4 km, Boris och Gleb
12 m, Den unge Jesus
2,8 km, Kyrkbänkarna i När

Naturreservat

4,7 km, Bosarve naturskog
5,7 km, Ollajvs naturreservat

Platser

1,9 km, Godugn - stenåldersgrotta
1,5 km, Lau käldu
3,9 km, Visbjerg

Runor

4,4 km, En av våra kyrkor

Saga

3,1 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

1,3 km, Bandeläins täppu
3,1 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

18 m, Altartavlan i Lau kyrka
40 m, Medeltida föreställningar
2,8 km, Skördeundret i När
35 m, Triumfkrucifixet i Lau
0 m, Tvivlaren i Lau

Stenrösen

3,1 km, Digerrojr

Stränder

3,2 km, Lausviken
5,2 km, Svajde

Ängen

3,6 km, Käldänge