Tuppundret i Vänge


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Tuppundret i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Hegwaldr som var verksam mellan 1090 och 1130 har gjort dopfunten i Vänge medeltida kyrka; han kan alltså gott sägas vara en viking, eller hans far. Bilden ovan kommer från denna, som måhända alltså är vikingatida bildkonst.

Själva undret består i att den tupp Herodes, mitt i bilden (han som lär mörda ungar), sa att då Stefanus (Staffan stalledräng, inte hjälpredan till apostlarna och den förste martyren) meddelade att en ny konung hade blivit född i Betlehem att detta var lika omöjligt som att den tupp tjänaren, längst till vänster, just serverat skulle flyga upp och gala. Och då gjorde tuppen det, som på sidan om undret i Stånga.

Herodias i Vänge på Gotland

Damen bredvid den kungakrönte Herodes är Herodias, som föreslog sin dotter Salome att hon skulle begära Johannes döparens huvud på ett fat efter att hon framfört en makalös dans varför Herodes som till tack lovade henne vadhelst hon önskade.

- Kniven på bilden, som Herodias håller, är det en Bowiekniv 800 år före James Bowie levde i Amerika?

Stefanos stenas på dopfunten i Vänge kyrka på Gotland

Den först martyren, inte stalledrängen

S:t Stefanos blev den förste kristne martyren vid pass 35 e.Kr., och kallas av den anledning protomartyr. Apostlagärningarna kapitel 6 och 7 säger bl a att han "var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket" men att falska vittnen fick honom fälld för att han "....upphör icke att tala mot vår heliga plats och mot lagen. Ty vi hava hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall bryta ned denna byggnad och förändra de stadgar som Moses har givit oss".

Stefanos håller ett ståtlig tal inför rådet där han rekapitulerar biblisk historia och som går ut på att de mördar sina profeter, nu också Jesus. Han sa bl a att de var "...hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande" varför rådet blev "mycket förbittrade i sina hjärtan och beto sina tänder samman mot honom." Och ehuru Stefanos sade sig se "himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida" så hjälpte inte detta utan man förde ut honom ur staden och stenade honom.

Överkurs

Självklart har såväl datering som konsten i sig ifrågasatts. I litteraturen diskuteras något som kallas "Problemet Hegvald", t ex i boken "Vägen till Midgard" av Gunnar Nordanskog, Scandbook, Falun 2006, sid 318, där det sägs att "vikingatida stildrag tycks huvudsakligen förekomma på dopfuntar" (med vikingatida stildrag menas tydligen sånt de har sett på smycken, runstenar osv på fastlandet, Danmark och Norge).

Dopfunten i Etelhem på Gotland

Bilden ovan kommer från dopfuntsfoten i Etelhem kyrka (se sidan för lite av diskussion om Hegvald) och det är bl a att odjurshuvudena är inflätade som intresserar.

Men ser du att det står en kille och kör in hela armen i odjurets gap? Är det Fenrisulven som fått repet lagt runt käften, repet som dvärgarna gjorde av bergens rötter, kattbuller, björnsenor, fiskarnas andedräkt, kvinnoskägg och fågelspott? Står Tyr där och offrar handen långt före Snorri Sturlusson hade skrivit sina böcker på Island?

- Vad tror du att du ser?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus
827 m, Bolagsstämma i Vänge
841 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,2 km, Hästtjuvar
2,7 km, Western Riders Gotland
2,5 km, Veterantraktorer
1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl
2,8 km, Gotland - hästarnas land
5,1 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,8 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB
3,2 km, Gervide gård
622 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
20 m, Draken i Vänge
3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
20 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
10 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare
12 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,7 km, Jag såg rus
13 m, Tors borg
1,4 km, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka
3,6 km, Viklau kyrka
20 m, Vänge kyrka

Kåseri

864 m, En vårsida för 2007
715 m, Ett silverne träd
1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge
2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,1 km, Man ser dem sällan
1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum
3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget
4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation
2,7 km, Ett gotländskt vattendrag
3,8 km, Tjaukle
843 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

17 m, Bysantisk figuration
16 m, Den vikingatida kyrktuppen
36 m, Ett bart huggande svärd
55 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,6 km, Jesus väcker Lasaros
6 m, Kvinnans skapelse
12 m, Mannens skapelse
20 m, Triumfkrucifixet i Vänge
0 m, Tuppundret i Vänge
66 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
16 m, Vem blir sluken
3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

122 m, Vänge prästänge