Jona i valfiskens buk


Målningar - Gothem - Nära - Karta

Gotland, Jona i valfiskens buk - foto: Bernt Enderborg

På en dörrspegel på en 1600-talskyrkbänk i Gothem medeltida kyrka ser man hur profeten Jona som levde vid pass 700 år f.Kr. på Herrens befallning blir utspydd ur en fisk i vars buk han hade nödgats tillbringa tre dar och tre nätter för olydnad mot dennes order att gå åstad och hålla en straffpredikan för folk i den stora staden Nineve, ty Gud hade fått ögonen på ondskan där och ämnade därför förstöra staden om fyrtio dagar.

Det finns många sätt att se på Jonas två sidor korta berättelse, ett och annat förefaller därtill stämma med Jesu senare öde, han själv åberopar förresten berättelsen som Jonas tecken, möjligen som ett tips om sin uppståndelse och tolkas väl också så av somliga. Jag tror att den handlar om medmänsklighet.

Det kan vara så att det är prästen Luttemans betjänt som gjorde målningen i början av 1700-talet. Lutteman från Burs tillträdde tjänsten efter att ha förtjänstfullt verkat såväl som soldat som fältpräst i Karl XII:s armé i Polen och Ryssland varför han erhöll Gothems pastorat som belöning; han predikade många gånger för konungen, som uppenbarligen förstod vår dialekt. Också Luttemans trogne tjänare togs av honom med till Gothem från kriget. De förstod nog Jona i valfiskens buk.

Informationen i sista tycket ovan kommer från Arkivspegeln - Stenströms sida, se ett bit ner på sidan med rubrik Brev från Gothem.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,1 km, Lina myr i april

Fiskeläge

4,2 km, Agbod fiskeläge
5,1 km, Hangrebod fiskeläge

Fornborgar

4,8 km, Gothemhammar

Företag

79 m, Gothem Logi, restaurang Vedugnen
3,4 km, Ljusmakeriet

Hamnar

4,1 km, Botvaldevik

Kastaler

127 m, Gothem kastal

Kuriosa

3,2 km, Fågelsjön och Birka, Lina myr

Kyrka

7 m, Gothem kyrka

Magiska Gotland

5,3 km, Stenstranden i Gothem

Målningar

0 m, Jona i valfiskens buk
7 m, Mahomet i Gothem
379 m, Månadsbilderna i Gothem
11 m, S:ta Dorotea

Naturreservat

2,6 km, Storsund

Platser

2,4 km, Kyrkbinge vattensåg
1,6 km, Spängar

Skeppssättningar

1,4 km, Jusarve

Skulptur

7 m, Globus i Gothem

Stenrösen

4,4 km, Majsterrojr

Stränder

4,7 km, Åminne havsbad