Åkervädd


Flora

Gotland, Åkervädd - foto: Bernt Enderborg

Åkervädden kan bli åtta decimeter hög säger den Virtuella Floran och blommar under högsommaren.Blomman är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer sällsynt längre norrut. Den trivs på torra marker, vägkanter och liknande.Den har till artnamn arvense som kommer av det latinska arvum som betyder åker.
/text och foto Bernt Enderborg