Hynse ei Hajde


Skulptur - Hejde - Nära - Karta

Gotland, Hynse ei Hajde - foto: Bernt Enderborg

Riktigt på vad sätt hönor passar i den kristna konsten, på dopfunten i Hejde, är inte gott att veta. Höns finns i Hablingbo också, på ett tympanon och där sägs de ha med en arabisk legend om brodermord att skaffa. Och då är det ju särdeles konstigt att hönan är återfinnandes på dopfunten, men det finns säkert randiga för det också. Det kan nämnas att det finns en som käkar mask också på den berömda frisen på Vänge kyrka.

Hönset är av bysantinsk influens och har säkert med fortplantning att skaffa, även om kyrkan larvar sig med obefläckad avlelse, jungfrur och sånt. Vi firar ju sånt än idag, om du tar och tänker efter, ty det myckna äggätandet vid påsk tör ha lite att skaffa med israelernas vandring till det förlovande landet.

- "Nice hat", skulle Jack Sparrow ha sagt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen