Näsungs broar


Bilder - Dalhem - Nära - Karta

Gotland, Näsungs broar - foto: Björn Pettersson

Vägen som går förbi Dalhem kyrka och försvinner i bild uppåt till vänster kallas Näsungs broar, vilket rimligen beror på att det var gården Näsungs någon kilometer in på vägen som hade att hålla bro över ån som går tvärs under vägen ytterligare någon kilometer längre fram.

Det finns märkstenar kvar, förstås, över var bönderna skulle ansvara för vägens framkomlighet från tiderna före stat och kommun kunde göra allt bättre än alla andra. Vid Norrlanda fornstuga står ett gäng sådana, som du hittar sex-nio kilometer Näsungs broar fram.

Exakt vilken sträcka av vägen som kallas Näsungs broar vet jag inte. En stump eller ett stycke kantänka.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen