Canterbury tales och Gotland


Kuriosa

Gotland, Canterbury tales och Gotland - foto: Bernt Enderborg

När Geoffrey Chaucer skrev Canterbury tales någon gång under senare delen av 1300-talet så använde han som ramverk en pilgrimsresa. Några av dem som var med på resan berättar varsin historia för de övriga. I inledningen beskrivs de olika berättarna, och skepparens (The shipman) kännedom om haven karaktäriseras på följande sätt:

"He knew alle the havenes as they were,
From Gootlond to the Cape of Fynystere,
And every cryke in Britaigne and in Spayne.
His barge ycleped was the Maudelayne."

Nu hittar jag ingen bra översättning men i sak sägs att skepparen kände alla hamnar som de var, från Gotland till Kap Finistere, och varje flod i Bretagne och Spanien samt att hans skepp kallades Maudelayne. Det här får givetvis ingen gotländskt barn lära sig i skolan (till skillnad från alla engelska barn), allra helst som skepparen gott skulle kunna ha varit den gotländske Selef Susse, som vid tiden for på England, hade kungens förtroende och om jag minns rätt kallades ett av hans skepp Madeleine med dåtida stavning.

Bild på spelemän från Medeltidsveckan 2013

Håll med om att det är ganska häftigt att Gotland omnämns i ett av Englands medeltida diktverk, rent av det största diktverket av dem alla vid denna tid, känt i hela världen. Och för dem som inbillar sig att Visby skötte all gutnisk handel vid tiden ifråga så säger Chaucer ingenting om Visby utan han nämner Gotland.

Ps. Ovanstående hade inte jag känt till om jag inte hade läst Tore Gannholms gotländska historia vid namn Östersjöns pärla. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg