Runsten vid kyrkan


Runor

Gotland, Runsten vid kyrkan - foto: Bernt Enderborg

Vi har tidigare talat om att det västra kyrkogårdsmuren i Lau socken delvis består av stenar från kämpgravar, men i Västergarn är de värre. Där har man murat in delar av en gravhäll från någon gång mellan 13- och 1400 i muren; den syns från vägen mot Sanda.

Det står något om att Katrin (kanske) byggde i Fröjel och förmodligen datum då någon avled samt att denne lever i fröjd med sin Gud, och att dit kommer vi alla småningom (fast inte dom som inte betalar kyrkskatt förstås. Dom kan fara åt...).
/text och foto Bernt Enderborg